Archief voor de Toekomst,
het oeuvre als inzet: handreikingen bij het spelen van een ernstig spel

In opdracht van bkkc brabants kenniscentrum kunst & cultuur

Ooit stilgestaan bij de erfenis van een kunstenaar? Wat gebeurt er met het werk als de kunstenaar overlijdt of om andere redenen niet meer in staat is daar zelf voor te zorgen? Wie krijgt de rechten? Wie beheert het archief en de collectie? Kunst beschouwen we als kostbaar erfgoed, maar wordt alles wat wij van waarde vinden ook bewaard? En is de economische waarde daarbij onze belangrijkste maatstaf, of zouden we meer waarden tegen het licht moeten houden?

In de komende jaren krijgen we op grote schaal te maken met vrijkomende nalatenschappen van beeldend kunstenaars. Wat gaan we daar mee doen? De musea hangen vol, de depots puilen uit. Overheden verkopen de oogst van Contraprestatie en BKR. Buiten de absolute top staan de prijzen op de markt onder druk. bkkc, het brabants kenniscentrum voor kunst en cultuur, deed onderzoek naar kunstenaarsnalatenschappen: hoe ga je hier als kunstenaar en als nabestaanden mee om? Het resultaat is een praktisch ebook vol ervaringen en handreikingen.

Veel collecties en archieven worden beheerd door de kunstenaar zelf of worden eigendom van erven of een voor dat doel opgerichte stichting. Ook gekoesterde sleutelwerken en cultuurhistorisch waardevol archief zijn daar te vinden. Ons erfgoed voor de toekomst. Deze collecties en archieven bevinden zich zelden in een toekomstbestendige situatie, want de zorg is in handen van een enkel individu of van een kleine groep vrijwilligers.

bkkc deed samen met studenten onderzoek naar kunstenaarsnalatenschappen: de omvang, de situaties – van beschrijven, selecteren en onderbrengen tot het regelen van de nalatenschap bij de notaris. Kunstenaars lezen welke voorzorgsmaatregelen zij kunnen nemen om de taak van hun nabestaanden straks te verlichten. Nabestaanden krijgen een handreiking die hen door het sterk vernetwerkte kunstenveld heen leidt. De publicatie biedt een blik op het speelveld, stelt de spelers voor en bespreekt het spelverloop.

Auteur: Bas Veldhuizen
Met bijdrage van: Aurélie van ’t Slot, Guus Hovens, Lucia de Goede, Roman Koot, Babette van Alphen en Bart De Baere
Vormgeving: Studio Adam, Eva van den Dungen
Redactie: Klazien Laansma, Sandra Bosch

ISBN ebook: 978-94-91992-07-0
Voor meer informatie over het project ga naar www.bkkc.nl/archiefvoordetoekomst

Heeft u een voucher met unieke code ontvangen? Ga dan naar www.bookbase.nl/voucher